Hur många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier

Studien bygger på en nationell enkät som besvarats av 14 personer i åldrarna 16—84 år. BRÅs statistik visar att cirka 18  sexualbrott polisanmäls varje år. När det gäller till exempel våldtäkt, rån, mord och dråp stod män för mellan 93 till procent av alla åtalade år Hoppa till huvudinnehållet. Nästan dubbelt så många kvinnor som män är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Hur många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Det ger närmare  sexuella övergrepp eller utnyttjanden på barn eller vuxna, varje dag.

Sexuella trakasserier i skolan

I Sverige. Om man tittar på global statistik hamnar Sverige som det land där näst flest våldtäkter begås i hela världen. Den statistiken tror vi är grovt missvisande. Vi tror att det snarare handlar om att det trots allt är relativt enkelt att anmäla sexualbrott i Sverige, om man jämför med många andra länder.

Det här får kvinnor höra efter ett sexuellt övergrepp

Om man istället tittar på egenrapporterade sexualbrott eller på uppgifter som kommer från olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter ser man att det förekommer sexuellt våld på platser över hela världen.

De människor som är allra mest utsatta är kvinnor och barn i konfliktområden. Alla olika typer av människor utsätts för sexuella övergrepp.

Varannan kvinna har utsatts för sexuella trakasserier och våld

Mest utsatta är kvinnor och barn, men män utsätts också för sexuella övergrepp. Att leva i ett konfliktområde, eller att ha ett funktionshandikapp ökar risken för att utsättas för sexuella övergrepp. Statistik från Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna i Stockholm, och från studier som till exempel  ACE — Adverse Childhood Experiences visar att risken att våldtas som massage västerås ökar om man utsatts för sexuella övergrepp redan som barn.

Motsvarande siffra för killar är ungefär en tredjedel, 32 procent. Det är 61 procent av tjejerna och 40 procent av killarna mellan år som upplever problem. Det vanligaste bland kvinnor är undersköterskor i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden [38] Yrken där det arbetar många kvinnor hur många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier ofta mindre betalt, vilket är intressant i sig.

Men om en räknar bort det och andra faktorer finns det fortfarande en löneskillnad mellan män och kvinnor som Statistiska centralbyrån kallar för en "oförklarad löneskillnad". I genomsnitt ligger den på 5 procent. Bland bankchefer och liknande är den oförklarliga löneskillnaden 32 procent. Där tjänar kvinnor i genomsnitt 68 procent av vad männen tjänar, utan att det gått att hitta en förklaring.

För mäklare inom finans är den oförklarliga löneskillnaden på 50 procent.

HUR MAN SKAFFAR VÄNNER

Män tjänar alltså dubbelt så mycket som kvinnor, utan förklaring. BråPersoner lagförda för brotts. Läs även. Fler kvinnor än män har utsatts för försök till samlag genom våld eller hot om våld; 11 procent jämfört med 1 procent bland män. Men bland homosexuella, transpersoner och bisexuella är andelen som utsatts för sexuellt våld högre: 30 procent av de homosexuella männen och 10 procent av männen. Den visar bland annat att nästan hälften av alla kvinnor utsatts för sexuella trakasserier.

Det är helt oacceptabelt! Antalet fall är en ökning jämfört med tidigare år.

KVINNLIGA KONSTNÄRER SVERIGE

Regeringen vill avsätta 45 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att stärka arbetet mot våld i nära relationer. Två nationella kampanjer riktar fokus mot sexköp och våld i ungas partnerrelationer.

Många kvinnor i Sverige utsatta för sexuella trakasserier

Europarådets expertgrupp om våld mot kvinnor, GREVIO, har granskat hur väl Sverige lever upp till bestämmelserna i Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen. I flera kommuner saknas mål för arbetet med våldsutsatta. Flera mindre kommuner har inte tillräckligt med kompetent personal. Utredningar om våld uppvisar i flera fall brister. Det är några av iakttagelserna i en granskning av 14 socialnämnders arbete med våldsutsatta som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomfört.

Fler än var tredje ung kvinna i åldern år uppger att de utsattes för sexualbrott under I den Nationella trygghetsundersökningen NTU svarar 35,8 procent av de unga kvinnorna att de utsatts.

Den 1 januari träder lagändringar i kraft som stärker det straffrättsliga skyddet för transpersoner. Bland annat förbjuds hets mot transpersoner.

Hur många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

För3 comments