Tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete

Finns det löneskillnader mellan manliga och kvinnliga sektorer? Drabbas kvinnor i högre grad av sjukdom eller tenderar de i högre grad att rapportera sjukdom? Jag föredrar att ha det fritt, även om inte utopia uppstår per automatik, så får vi betydligt fler verktyg att ta oss dit, var det nu är någonstans. Kolla din lön med Lönechecken! Och detta helt utan att de behöver ta ansvar för konsekvenserna eller hur det påverkar människor med mindre makt. Tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Ny forskning från Stanford och University of Chicago indikerar att de har fel. Forskarna har fått tillgång till taxitjänsten Ubers statistik, och identifierat ett lönegap på sju procent. Ubers algoritmer är dock könsneutrala; i stället premieras den bil som befinner sig närmast kunden, och priset är inte förhandlingsbart. Förarna väljer själva när och var de arbetar, och inget pekar på att kunderna skulle föredra manliga chaufförer framför kvinnliga.

Det som gör att männen tjänar de där extra sju procenten är, enligt forskarna, hur de kör. Män tenderar att arbeta längre och vid mer lukrativa tider på dygnet. I genomsnitt har de arbetat längre som Uberchaufförer, och forskarna fann ett samband mellan hur van man var vid att hantera Uberappen och hur mycket man tjänade.

Men den allra viktigaste faktorn är helt enkelt att de manliga Uberchaufförerna kör snabbare än kvinnor. Diskrimineringslagstiftningen måste fungera. Vi accepterar aldrig att kvinnor diskrimineras och får lägre lön än män för samma arbete. Upp med tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och sjuksköterska. Sätt press på kommuner och landsting att få bort den ofrivilliga deltiden.

No response. Lämna din e-postadress tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad. Formellt tar man hänsyn till dessa skillnader. Nej, egentligen inte. I praktiken verkar kvinnor ha mindre ledig tid att tjäna mycket mer. De har ofta fler arbetsuppgifter att ta hänsyn till om man räknar in hushållsarbete.

Och de trakasseras ofta sexuellt när kvinnor raka under armarna män; med konsekvenser för karriären som följd; inklusive att de kan tvingas lämna ett jobb på grund av oro över detta.

Det finns många anledningar för kvinnors olika karriärval. Både män och kvinnor anser dock att deras olika val är ganska normala. Ändå är konsekvenserna av deras val i det långa loppet att kvinnors lönenivåer blir lägre.

I ett par yrken i vissa länder kan kvinnor tjäna mer än sina manliga kollegor. Dessa kvinnor har som regel bättre utbildning, arbetar heltid och har kunnat förhandla upp sina löner. Dessa mycket självmedvetna och moderna kvinnorna är oftast relativt unga.

De är fortfarande enastående. Det finns inte ett enda land där kvinnor i alla åldrar systematiskt överträffar och är i större antal än män vad gäller intjänad inkomst. Vissa inkomst- eller löneskillnader uppstår när individer betalas på ett diskriminerande sätt.

Sådan diskriminering kan uppstå på grund av ras, kön, religion eller bara "känsla". Löneskillnader kan även uppstå som en konsekvens av en alltför vidlyftig arbetsbeskrivning och gradering av arbetsuppgifter.

F! brinner för jämställda löner

För att mäta löneskillnader är det viktigt att känna till vilka arbetsbeskrivningar som används och utgör grund för gradering av specifika arbetsuppgifter som män och kvinnor utför. Löneskillnader kan växa på grund av flera val som individer ställs inför och gör. Sådana val relaterar till:. Män och kvinnor gör normalt olika val — oftast mer könsrelaterade än av fri vilja. Tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete dig att välja en viss utbildning som är enklare att kombinera med familjelivet.

Tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete ett jobb som är enklare att kombinera med ett krävande familjeliv; till exempel att kunna ha flexibla arbetstider eller arbeta deltid. Eller ett jobb i närheten; normalt på ett mindre företag; eftersom det finns fler mindre och medelstora företag än det finns stora företag — st petersburg independent escorts där större företag som regel betalar bättre.

Eftersom män och kvinnor väljer olika karriärer baserade på könsspecifika vägval, förtjänar sådana enskilda tillfällen speciell uppmärksamhet baserat på deras långvariga konsekvenser. Den största delen i löneskillnader mellan kön orsakas av en kombination av utbildning, yrkesval och sektor. Tänk dig även detta: deltidsarbete kanske inte visar på stora löneskillnader per arbetad timme, men det resulterar alltid i mindre pengar i plånboken i slutet av månaden.

Med högre ålder ökar löneskillnaderna mellan kön. Detta kan hända av fler anledningar än bara val av utbildning. Det verkar som att löneskillnader även orsakas av att kvinnor regelbundet, och även under längre perioder, arbetar mindre än män. De har dessutom en tendens att göra avbrott i sina karriärer. Män har istället en tendens att arbeta längre och försöker undvika avbrott i karriären. En sådan längre arbetslivserfarenhet utan avbrott bidrar till en högre inkomst.

De stora skillnaderna uppstår när män väljer längre arbetstider och befordras, när kvinnor istället går ner i arbetstid och undviker att göra karriär. Dessa skillnader förstärks ännu mer när kvinnor bestämmer sig för att sluta arbeta, samtidigt som deras män avslutar sin karriär som pensionärer. Om männen har en större pension bör detta inte vara ett problem. Men om paret skiljer sig eller om mannen dör i förtid kan dessa finansiellt beroende kvinnor få lägre status — även drivas till fattigdom.

FÖRENINGEN BARN OCH HEM

På sina första jobb kan män och kvinnor redan få olika löner. Systematiska orsaker är utbildning, yrkesval, sysselsättning eller bransch och sektor.

SANNA SYDBORG NAKEN

Men även lönegradering och hur bra man är på att förhandla spelar roll. När män mer ofta förhandlar om position och lön, har kvinnor en tendens att göra detta mindre ofta och inte lika envist.

När en lön väl är satt kan denna startnivå få konsekvenser i flera år framöver. Varje ny arbetsgivare kan fråga om tidigare löner. Du behöver inte svara på det, men ofta lämnar man ut sådan information — och förstärker den kanske redan existerande löneskillnaden till nästa nivå.

Jobben förevigas med uppgifter, kompetens och ansvar. Dessa delar vägs därefter samman och omvandlas till poäng. En hel hierarki av jobbpositioner är designade på detta vis, där varje position är värd ett visst antal poäng. Dessa poäng eller arbetsomdömen används sedan till att sätta löner. Moderna arbetssystem är könsneutrala; vilket betyder att manliga kvalifikationer inte systematiskt övervärderas i relation till kvinnliga kvalifikationer — och tvärtom. Med bra system för arbetsutvärdering och -omdöme verkar det inte vara särskilt svårt att gradera anställda.

Ändå händer det ofta att där kvinnor graderas rättvist efter deras färdigheter, graderas män något högre. Män får även oftare extraförmåner, såsom bilhyrning, kostnadsfri telefon, bonusar, osv. Sådana skillnader förklaras av att kvinnor kanske arbetar mindre antal timmar, eller helt enkelt inte frågar om extraförmåner.

Ett företag som sakligt värderar sin naken strand i sverige och attraherar kvinnor i de fall som dessa är underbetalda på andra ställen i ekonomin kommer — allt annat lika — att kunna prisa ut diskriminerande företag ur marknaden, eftersom de därmed lockar till sig mer kostnadseffektiv arbetskraft än sina konkurrenter.

Företagare skulle med andra ord behöva avstå från att vinstmaximera och frivilligt ställa sig själva tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete permanenta konkurshot, om hypotesen om strukturell diskriminering ska kunna bära upp logiken i situationen.

Så mycket mindre tjänar kvinnor i Europa

Vi behöver inte begränsa resonemanget till abstrakt logik eller prisbildningsteoriteori. Låt oss därför övergå till en översyn av några empiriska data för att besvara frågeställningen om kvinnor jobbar gratis eller får mindre betalt än män för samma arbete. Om man jämför kollektivet män och med kollektivet kvinnor år så tjänade kvinnor i genomsnitt 86,6 procent av männens lön. Men statistiska skillnader mellan grupper i sig implicerar inte diskriminering. Inrikes födda svenskar tjänar som kollektiv mer än utrikes födda svenskar.

Invandrare från sydamerikanska länder tjänar mer än invandrare från Asien och asiatiska invandrare tjänar mer än invandrare från Afrika. Varhelst vi vänder blicken på arbetsmarknaden, och varhelst i världen vi letar kan vi identifiera statistiska skillnader mellan olika kollektiv. Skillnader är norm, och det finns inga tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete eller filosofiska betingelser som implicerar att vi bör förvänta oss samma ekonomiska utfall över grupper, urinvägsinfektion äldre symtom om det gäller inkomster, förmögenhet, nivå på utbildning eller någon annan ekonomisk variabel.

Frågeställningen är alltså inte huruvida det existerar statistiska skillnader eller inte, utan vad skillnaderna beror på. Det är naturligt att den politiska lobbyismen ofta lever sitt eget liv, men om man vill framhäva sina slutsatser som vetenskap så måste man skilja på äpplen och päron.

Seriösa empiriska undersökningar av löneskillnader mellan olika grupper rensar  därför de jämförda gruppernas relativlöner på samlad nivå för ur produktivitetssynpunkt relevanta, och därför sakligt, lönegrundande faktorer. Ett slutligt påvisande av osaklig diskriminering skulle därigenom kräva att man skulle behöva utesluta alla relevanta, lönegrundande faktorer, vilket i praktiken är omöjligt.

Detta leder ofta till den lockande — men felaktiga — slutsatsen att en oförklarad löneskillnad implicerar diskriminering. Den statliga myndigheten Medlingsinstitutet, som har hand om den aggregerade lönestatistiken i Sverige, konstaterar:.

Det är inte möjligt att med hjälp av standardvägning eller regressionsanalys svara på frågan om det föreligger osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Den ojusterade löneskillnaden enligt Medlingsinstitutet var alltså 13,4 procent, eller med andra ord, att kvinnor tjänar 86,6 procent av männens lön — ungefär som i vårt exempel med äppelodlarna.

När man justerar för ett antal produktivitetspåverkande faktorer så krymper däremot löneskillnaden. Den faktor som har störst saklig förklaringskraft tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete männens fördel är att kvinnor och män väljer olika yrken. Män är överrepresenterade inom många yrken och branscher med snabb förändringstakt och krav på hög teknisk expertis. Mycket fler män än kvinnor arbetar exempelvis som ingenjörer eller IT-konsulter.

Bland de kvinnodominerade yrkena kan nämnas lärare, förskolepedagog och sjuksköterska, för att ta några exempel. Det är ett välkänt faktum att många kvinnor någon gång i livet avbryter karriären för att bilda familj och att det finns uppgifter i denna process som av naturliga skäl inte kan delegeras till män graviditet, barnafödande, amning osv. Eftersom kvinnor är fullt rationella individer så tar de detta i beaktande när de väljer yrke.

De väljer därmed i högre utsträckning än män karriär utifrån att deras kunskaper inte ska vara förlegade när de återvänder till arbetskraften efter att ha bildat familj. En annan skillnad är att män helt enkelt arbetar mer än kvinnor. Nima Sanandaji noterar att svenska män, enligt SCB:s siffror, arbetar mellan 8 och 27 procent mer än kvinnor beroende på vilken typ av förvärvsarbete som studeras. Antalet arbetade timmar är nära kopplat till karriärsutveckling, av samma anledning som att mängden träning för en idrottsman hänger ihop med träningens resultat.

Ekonomistudenter lär sig tidigt att alla val och prioriteringar sker till en alternativkostnad: samtidigt som vi väljer A så väljer vi också bort B med alla dess fördelar. Om man justerar för yrkesval, sektor, utbildning, ålder och arbetstid så lämnas enligt den officiella statistiken Medlingsinstitutets rapportering kvar en oförklarad löneskillnad på mellan 5 och 6 procentenheter 5,8 med standardvägning och 5,0 med den mer förfinade regressionsanalysen.

Arbetsgivareorganisationerna har gjort liknande undersökningar för respektive avtalsområde som kärlek engelska regel justerar för fler variabler, exempelvis graden av formellt ansvar och arbetets svårighetsgrad.

Den oförklarade skillnaden i statlig sektor var 1,1 procent enligt Arbetsgivareverkets egen kartläggning mot 5,2 procent i Medlingsinstitutets statistik [8]. Sveriges kommuner och landsting offentliggör inga egna siffror men Medlingsinstitutets siffror visar på en justerad skillnad i kommunerna på 0,6 procent.

I landstingen var skillnaden 1 procent när dåvarande Landstingsförbundet senast publicerade egna kartläggningar år [9] medan Medlingsinstitutets senaste siffra ligger på 4,4 procent. I privat sektor är löneskillnaden som Svenskt Näringsliv offentliggör 4,3 procent [10] mot 7 procent i Medlingsinstitutets rapport.

Störst är skillnaderna för privata tjänstemän, d. I dessa fall ökar kraven på arbetstagaren när det gäller driv i karriären, inställning, flexibilitet, tillgänglighet, förhandlingsförmåga, prestation, villighet att jobba övertid, resvillighet, tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete, villighet att flytta, etc. Svensk Näringslivs reservation lyder:.

Att det finns en löneskillnad mellan kvinnor och män som inte går att förklara med standardvägning innebär att statistiken inte kan ge mer information om vad löneskillnaden beror på. Det finns naturligtvis många fler faktorer som skulle kunna påverka lönen. Tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete del går att mäta, andra inte.

Hur kan man — utifrån dessa data — dra slutsatsen att kvinnor bortom allt tvivel diskrimineras i lönesättningen? Det kan man inte. Och vad som är än mer väsentligt: större delen av lönegapet försvinner alltså när man börjar att jämföra rätt saker. Den sista, oförklarade delen skulle kunna bero på diskriminering, men detta ter tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete som osannolikt mot bakgrund av att alla variabler omöjligen kan beaktas.

Dessutom finns det, i enlighet med tidigare resonemang, oberoende teoretiska argument som tyder på motsatsen. Företrädare för hypotesen om diskriminering måste också postulera att diskrimineringen inte är likformig utan att den av någon anledning gör sig tydligare påmind tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete de sektorer av ekonomin där mjuka värden som är svåra eller omöjliga att mäta i betydande grad avgör arbetskraftens produktivitet.

Det är heller inte fallet att den bild som förmedlas av uppenbar lönediskriminering gentemot kvinnor har växt fram ebba von sydow naken ett konsensus bland ekonomer och forskare.

Två av de mest tongivande svenska rösterna på området skriver exempelvis [11]:. Våra forskningsresultat är helt i överensstämmelse med det många forskare redan anat: direkt lönediskriminering är inte längre ett problem. En summerande rapport [12] inom ramen för den s.

Faktum är att såväl ekonomisk teori som en stor mängd konvergerande data från den empiriska samhällsforskningen pekar mot en förklaring av löneskillnaderna mellan könen som inte innefattar strukturell diskriminering: lönegapet mellan män och kvinnor beror på produktivitetsskillnader till följd av specialisering. I parrelationer uppstår, precis som i ekonomin som helhet, en arbetsdelning. Mannen har traditionellt sett tagit mer ansvar för försörjning och betalt arbete medan kvinnan tagit ett större ansvar för hem och familj.

En gift man avlastas och kan därmed satsa mer på karriären, medan familjebildning ur arbetssynpunkt innebär en belastning för kvinnan som i mindre grad prioriterar karriären. Detta mönster är konsistent såväl med tvärstudier över olika kulturer där man kan se att lönegapet ökar med specialiseringsgraden som med tidsserier av relativlönernas utveckling i Sverige och andra länder där man kan se att lönegapet minskat med ökad utjämning av det obetalda arbetet.

Denna ojämna fördelning eller specialisering ger upphov till löneskillnader, men det är en löneskillnad som Sveriges arbetsgivare inte kan lastas för. Den berömde amerikanske välfärdsekonomen Thomas Sowell, som ägnat en betydande del av sin gärning åt att forska på minoriteters och samhällsgruppers ekonomiska villkor, påvisade elegant specialiseringshypotesens relevans genom att bryta ner sina data mot män och kvinnor som aldrig ingått äktenskap. Han fann då att aldrig gifta kvinnor de facto inte tjänade mindre, utan något mer än män tillhörande samma kategori [14].

I samma riktning — mot små eller försumbara skillnader — pekar också studier som jämför män och kvinnor som arbetat oavbrutet i karriären, liksom när man jämför löner för mycket unga arbetstagare vilka ju sällan hunnit ingå äktenskap och skaffa barn. Om man vill hävda att strukturell lönediskriminering till kvinnors nackdel förekommer så axlar man en mycket stor bevisbörda. Detta på grund av att diskrimineringshypotesen: 1 i strid med de förutsägelser som ekonomisk teori genererar, förutsätter ett permanent tillstånd av systematisk ojämvikt; 2 är inkonsistent eller åtminstone svårförenlig med en mängd empiriska forskningsresultat, såsom t.

Skälen till kvinnors relativt högre arbetsbelastning och fokus när det gäller det obetalda arbetet kan diskuteras, men är inte relevant för frågeställningen huruvida arbetsgivare ger män bättre betalt för samma typ av arbete. Sverige finns inte med bland botten eller toppen av denna analys.

I SCB:s mätningar är löneskillnaderna i Sverige omkring 13 procent, medan skillnaden i Eurostats rapport från ligger på 15,2 procent. När datan justeras är den oförklarliga skillnaden mellan kvinnor och mäns lön i Sverige endast 0,9 procent.

En svensk kvinna tjänar i genomsnitt 27 kronor i månaden, medan mannen har en månadslön på 31 kronor. Den genomsnittliga lönen skiljer sig även mellan de olika sektorerna i privat och offentlig sektor. I kommunerna gifta kvinnor söker män män och kvinnor ganska lika, det är endast 6 procent som skiljer lönerna åt.

Även på statlig nivå har kvinnor och män relativt lika löner, kvinnan tjänar 92 procent av vad mannen tjänar. Inom den privata sektorn är löneskillnaden hos arbetare 9 procent, vilket kanske delvis beror på att män och kvinnor utför ungefär samma typ av arbete. På tjänstemannasidan är siffrorna betydligt mindre smickrande. Kvinnorna tjänar 81 procent av vad mannen tjänar, vilket delvis beror på att män i högre grad innehar chefspositioner. På landstingsnivå kommer Sverige ner till samma nivå som Tjeckien och Tyskland.

Här tjänar kvinnorna endast 76 procent av vad männen tjänar. Anledningen är till stor del att det är här vi finner vård- och omsorgsyrkena. Undersköterskor, sjuksköterskor och vårdare är alla yrken som är kvinnodominerade, med 93 procent kvinnor av den totala arbetskraften inom yrkesgruppen.

Av alla arbetsföra kvinnor, arbetar 17 procent deltid.

Tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete?

För männen är denna siffra 8,1 procent. Kvinnor går i högre grad ner i arbetstid då de får barn jämfört med män. Inom vårdrelaterade yrken har landstingen haft svårt att etablera fler fasta tjänster, vilket gör att många inom äldrevården och hemsjukvården fastnar i vikariat under väldigt många år. Inom många vårdande yrken väljer dessutom många kvinnor att gå ned i arbetstid på grund av stress och hög arbetsbelastning.

Här kommer en historia direkt från hemtjänsten i en mindre svensk kommun: Genom att gå ned på deltid inom hemstjänsten har den anställda möjlighet att ta extra skift.

Extraskiften kan tas på obekväma tider och de innebär en högre timlön jämfört med ordinarie timlön.

Tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

För0 comments